ხუთშაბათი 27, აპრილი 2017
ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი