ოთხშაბათი 22, თებერვალი 2017
ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები