ორშაბათი 16, სექტემბერი 2019
ზაზა ჯაყელი
ოპერატორი

სიუჟეტები