კვირა 21, ივლისი 2019
ზაზა ჯაყელი
ოპერატორი

სიუჟეტები