ხუთშაბათი 19, სექტემბერი 2019
ზაზა ჯაყელი
ოპერატორი

სიუჟეტები