შაბათი 24, აგვისტო 2019
ზაზა ჯაყელი
ოპერატორი

სიუჟეტები