ორშაბათი 10, დეკემბერი 2018
ზაზა ჯაყელი
ოპერატორი

სიუჟეტები