ორშაბათი 22, ოქტომბერი 2018
ზაზა ჯაყელი
ოპერატორი

სიუჟეტები