სამშაბათი 17, სექტემბერი 2019
ზაზა ჯაყელი
ოპერატორი

სიუჟეტები