ოთხშაბათი 21, აგვისტო 2019
ზაზა ჯაყელი
ოპერატორი

სიუჟეტები