კვირა 22, ოქტომბერი 2017
მაგდა ხუნდაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები