კვირა 17, დეკემბერი 2017
მაგდა ხუნდაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები