ოთხშაბათი 18, სექტემბერი 2019
მაგდა ხუნდაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები