ხუთშაბათი 18, ივლისი 2019
ნაზი ქობულაძე
ჟურნალისტი