ორშაბათი 16, სექტემბერი 2019
ნაზი ქობულაძე
ჟურნალისტი