სამშაბათი 17, სექტემბერი 2019
ნაზი ქობულაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები