სამშაბათი 16, ივლისი 2019
ნაზი ქობულაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები