კვირა 17, დეკემბერი 2017
ნაზი ქობულაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები