ორშაბათი 20, აგვისტო 2018
ნაზი ქობულაძე
ჟურნალისტი