სამშაბათი 19, ივნისი 2018
ნაზი ქობულაძე
ჟურნალისტი