სამშაბათი 18, ივნისი 2019
ნაზი ქობულაძე
ჟურნალისტი