კვირა 22, სექტემბერი 2019
ნაზი ქობულაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები