შაბათი 21, სექტემბერი 2019
ნაზი ქობულაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები