ორშაბათი 10, დეკემბერი 2018
თამილა ზოიძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები