კვირა 19, აგვისტო 2018
თამილა ზოიძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები