ორშაბათი 22, ოქტომბერი 2018
თამილა ზოიძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები