კვირა 18, აგვისტო 2019
ია გოლიაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები