კვირა 22, სექტემბერი 2019
ია გოლიაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები