კვირა 17, დეკემბერი 2017
ია გოლიაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები