კვირა 22, ოქტომბერი 2017
TV 25
ჟურნალისტი

TV 25 დაარსდა 1993 წლის 15 ივნისს


სიუჟეტები