ორშაბათი 16, სექტემბერი 2019
გულნარა ლეფსაია
ჟურნალისტი

სიუჟეტები