შაბათი 24, აგვისტო 2019
გულნარა ლეფსაია
ჟურნალისტი

სიუჟეტები