ხუთშაბათი 18, ივლისი 2019
გულნარა ლეფსაია
ჟურნალისტი