შაბათი 20, ივლისი 2019
გულნარა ლეფსაია
ჟურნალისტი

სიუჟეტები