სამშაბათი 22, მაისი 2018
გულნარა ლეფსაია
ჟურნალისტი