ოთხშაბათი 21, მარტი 2018
გულნარა ლეფსაია
ჟურნალისტი

სიუჟეტები