ხუთშაბათი 23, მაისი 2019
გულნარა ლეფსაია
ჟურნალისტი

სიუჟეტები