ხუთშაბათი 17, იანვარი 2019
გულნარა ლეფსაია
ჟურნალისტი

სიუჟეტები