ორშაბათი 23, ივლისი 2018
გულნარა ლეფსაია
ჟურნალისტი

სიუჟეტები