სამშაბათი 18, სექტემბერი 2018
გულნარა ლეფსაია
ჟურნალისტი

სიუჟეტები