სამშაბათი 16, ივლისი 2019
გულნარა ლეფსაია
ჟურნალისტი

სიუჟეტები