სამშაბათი 13, ნოემბერი 2018
გულნარა ლეფსაია
ჟურნალისტი

სიუჟეტები