სამშაბათი 18, ივნისი 2019
გულნარა ლეფსაია
ჟურნალისტი

სიუჟეტები