ოთხშაბათი 21, აგვისტო 2019
გულნარა ლეფსაია
ჟურნალისტი

სიუჟეტები