სამშაბათი 17, სექტემბერი 2019
გულნარა ლეფსაია
ჟურნალისტი