კვირა 22, ოქტომბერი 2017
მარიამ ხაბაზი
ჟურნალისტი

სიუჟეტები