კვირა 17, დეკემბერი 2017
მარიამ ხაბაზი
ჟურნალისტი

სიუჟეტები