კვირა 22, ივლისი 2018
მარიამ ხაბაზი
ჟურნალისტი

სიუჟეტები