კვირა 19, აგვისტო 2018
გიორგი ჯაში
მემონტაჟე

სიუჟეტები