სამშაბათი 23, ოქტომბერი 2018
გიორგი ჯაში
მემონტაჟე

სიუჟეტები