პარასკევი 19, აპრილი 2019
თინათინ სასანია
მემონტაჟე

სიუჟეტები