ორშაბათი 24, ივნისი 2019
თინათინ სასანია
მემონტაჟე