კვირა 22, სექტემბერი 2019
თინათინ სასანია
მემონტაჟე

სიუჟეტები