ოთხშაბათი 18, სექტემბერი 2019
თინათინ სასანია
მემონტაჟე