ოთხშაბათი 18, სექტემბერი 2019
ეკა ბარამიძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები