კვირა 15, სექტემბერი 2019
ეკა ბარამიძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები