ოთხშაბათი 12, დეკემბერი 2018
ეკა ბარამიძე
ჟურნალისტი