კვირა 18, აგვისტო 2019
ბაჩო გრიგოლია
ოპერატორი

სიუჟეტები