სამშაბათი 17, სექტემბერი 2019
ბაჩო გრიგოლია
ოპერატორი

სიუჟეტები