ოთხშაბათი 21, აგვისტო 2019
ხატია გოგრაჭაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები