შაბათი 21, სექტემბერი 2019
ხატია გოგრაჭაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები