შაბათი 20, ივლისი 2019
ირაკლი ფარღალავა
ოპერატორი

სიუჟეტები