ოთხშაბათი 21, აგვისტო 2019
ირაკლი ფარღალავა
ოპერატორი

სიუჟეტები