კვირა 15, სექტემბერი 2019
ირაკლი ფარღალავა
ოპერატორი

სიუჟეტები