კვირა 22, ოქტომბერი 2017
გიორგი ბოლქვაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები