ორშაბათი 20, აგვისტო 2018
გიორგი ბოლქვაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები