კვირა 17, დეკემბერი 2017
გიორგი ბოლქვაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები