ხუთშაბათი 13, დეკემბერი 2018
გიორგი ბოლქვაძე
ჟურნალისტი