კვირა 21, ივლისი 2019
მირიან ურუშაძე
მემონტაჟე

სიუჟეტები