კვირა 19, აგვისტო 2018
მირიან ურუშაძე
მემონტაჟე

სიუჟეტები