ორშაბათი 20, აგვისტო 2018

პროგრამა

 • 8:00
 • მუსიკა
 • 9:00
 • გადაცემა "სათვალე" (განმეორება)
 • 9:30
 • საბავშვო გადაცემა "ანდრიუს ნიუსი"
 • 10:00
 • მუსიკა
 • 12:00
 • გადაცემა "ბარათი"
 • 14:30
 • გადაცემა "გლობალ 300"
 • 15:10
 • "სტუდია რე"-ს ტელედისკუსია (განმეორება)
 • 16:10
 • გადაცემა "ვიდრე ხვალ" (განმეორება)
 • 17:00
 • მუსიკა
 • 19:30
 • გადაცემა "კარგ ფორმაში"
 • 20:30
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 21:00
 • განცხადებები
 • 22:00
 • გადაცემა "ბარათი"
 • 0:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 8:00
 • მუსიკა
 • 9:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 9:45
 • გადაცემა "კარგ ფორმაში" (განმეორება)
 • 10:30
 • მუსიკა 
 • 12:00
 • გადაცემა "ბარათი"
 • 15:00
 • მუსიკა
 • 17:30
 • გადაცემა "გლობალ 300"  (განმეორება)
 • 18:10
 • მუსიკა
 • 20:30
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 21:00
 • განცხადებები
 •  
 •  
 • 22:30
 • გადაცემა "ბარათი"
 • 1:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 8:00
 • მუსიკა  
 • 9:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 10:00
 • პოლიტიკური თოქ-შოუ  "საზოგადოებრივი პოზიცია" (განმეორება)
 • 11:00
 • მუსიკა
 • 12:00
 • გადაცემა "ბარათი"
 • 15:00
 • მუსიკა
 • 19:30
 • გადაცემა "არტ21-კულტურა"
 • 20:30
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 21:00
 • განცხადებები
 • 21:20
 • გადაცემა "სხვა მხარე"
 • 22:00
 • გადაცემა "ბარათი"
 • 0:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 8:00
 • მუსიკა 
 • 9:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 10:00
 • გადაცემა "სხვა მხარე" (განმეორება)
 • 11:00
 • მუსიკა
 • 12:00
 • გადაცემა "ბარათი"
 • 15:00
 • გადაცემა "არტ21-კულტურა" (განმეორება)
 • 15:40
 • მუსიკა
 • 20:30
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 21:00
 • განცხადებები
 • 21:30
 • მუსიკა
 • 22:30
 • გადაცემა "ბარათი"
 • 1:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 8:00
 • მუსიკა
 • 9:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 10:00
 • მუსიკა
 • 12:00
 • გადაცემა "ბარათი"
 • 15:00
 • მუსიკა
 • 20:00
 • გადაცემა "ციფრული დაიჯესტი" 
 • 20:30
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 21:00
 • განცხადებები
 • 21:30
 • გადაცემა "ბარათი"
 • 1:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 8:00
 • მუსიკა 
 •  
 • 9:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 •  
 • 10:00
 • მუსიკა 
 •  
 • 11:00
 • გადაცემა "ციფრული დაიჯესტი"  (განმეორება)
 •  
 • 12:00
 • გადაცემა "ბარათი"
 •  
 • 15:00
 • გადაცემა "აგროსიახლეები" 
 •  
 • 15:40
 • გადაცემა "ევრომაქსი" 
 •  
 • 16:30
 • მუსიკა 
 •  
 • 21:00
 • განცხადებები
 •  
 •  22:00
 • გადაცემა "ბარათი"
 •  
 • 0:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "შაბათის მაცნე" (განმეორება)
 • 8:00
 • მუსიკა
 • 10:00
 • გადაცემა "ევრომაქსი"  (განმეორება)
 • 11:00
 • გადაცემა "ბარათი"
 • 16:00
 • გადაცემა "აგროსიახლეები" (განმეორება)
 • 17:00
 • "სტუდია რე"-ს ტელედისკუსია
 • 18:00
 • გადაცემა "ვიდრე ხვალ"
 • 18:40
 • მუსიკა
 • 20:00
 • გადაცემა "სათვალე"
 • 20:30
 • საბავშვო გადაცემა "ანდრიუს ნიუსი"
 • 21:00
 • განცხადებები
 •   22:00
 • გადაცემა "ბარათი"
 •   00:00
 • მუსიკა