კვირა 24, მარტი 2019

პროგრამა

 • 08:00
 • მუსიკა
 • 09:30
 • საბავშვო გადაცემა "ანდრიუს ნიუსი" (გამეორება)
 • 10:00
 • "სტუდია რე"-ს ტელედისკუსია (გამეორება)
 • 11:00
 • მუსიკა
 • 14:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 14:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 14:32
 • მუსიკა
 • 15:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 15:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 16:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 16:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 17:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 17:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 17:32
 • მუსიკა
 • 18:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 18:02
 • გადაცემა "კარგ ფორმაში"
 • 18:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 19:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 19:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 20:30
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 21:00
 • განცხადებები
 • 21:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 21:32
 • გადაცემა "სათვალე"
 • 22:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 22:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 22:32
 • მუსიკა
 • 23:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 23:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 00:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (გამეორება)
 •  00:30
 • მუსიკა 
 • 08:00
 • მუსიკა
 • 09:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (გამეორება)
 • 09:40
 • მუსიკა
 • 11:00
 • გადაცემა "სათვალე" (გამეორება)
 • 12:00
 • გადაცემა "კარგ ფორმაში" (გამეორება)
 • 13:00
 • მუსიკა
 • 14:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 14:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 15:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 15:02
 • მუსიკა
 • 15:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 16:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 16:05
 • მუსიკა
 • 16:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 17:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 17:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 17:32
 • მუსიკა
 • 18:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 18:02
 • გადაცემა "გლობალ 3000"
 • 18:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 19:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 19:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 20:30
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 21:00
 • განცხადებები
 • 21:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 21:32
 • პოლიტიკური თოქ-შოუ  "საზოგადოებრივი პოზიცია"
 • 22:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 22:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 22:32
 • მუსიკა
 • 23:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 23:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 00:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (გამეორება)
 •  00:30
 • მუსიკა 
   

 

 • 08:00
 • მუსიკა
 • 09:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (გამეორება)
 • 09:30
 • მუსიკა
 • 11:00
 • პოლიტიკური თოქ-შოუ  "საზოგადოებრივი პოზიცია"  (გამეორება)
 • 12:00
 • გადაცემა "გლობალ 3000" (გამეორება)
 • 13:00
 • მუსიკა
 • 14:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 14:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 15:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 15:02
 • მუსიკა
 • 15:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 16:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 16:05
 • მუსიკა
 • 16:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 17:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 17:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 17:32
 • მუსიკა
 • 18:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 18:02
 • გადაცემა "არტს21-კულტურა"
 • 18:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 19:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 19:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 20:30
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 21:00
 • განცხადებები
 • 21:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 21:32
 • მუსიკა
 • 22:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 22:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 23:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 23:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 00:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (გამეორება)
 •  00:30
 • მუსიკა 
 •  
 

 

 • 08:00
 • მუსიკა
 • 09:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (გამეორება)
 • 09:30
 • მუსიკა
 • 11:00
 • მუსიკა
 • 12:00
 • გადაცემა "არტს21-კულტურა" (გამეორება)
 • 13:00
 • მუსიკა
 • 14:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 14:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 15:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 15:02
 • მუსიკა
 • 15:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 16:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 16:05
 • მუსიკა
 • 16:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 17:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 17:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 17:32
 • მუსიკა
 • 18:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 18:02
 • გადაცემა "ვიდრე ხვალ"
 • 18:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 19:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 19:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 20:30
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 21:00
 • განცხადებები
 • 21:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 21:32
 • გადაცემა "ჩემი ექიმი"
 • 22:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 22:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 22:32
 • მუსიკა
 • 23:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 23:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 00:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (გამეორება)
 •  00:30
 • მუსიკა 
 •  
 •  
 •  
 
 •  
 
 •  
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

 

 

 • 08:00
 • მუსიკა
 • 09:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (გამეორება)
 • 09:30
 • მუსიკა
 • 11:00
 • გადაცემა "ჩემი ექიმი"
 • 12:00
 • გადაცემა "ვიდრე ხვალ"   (გამეორება)
 • 13:00
 • მუსიკა
 • 14:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 14:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 15:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 15:02
 • მუსიკა
 • 15:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 16:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 16:05
 • მუსიკა
 • 16:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 17:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 17:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 17:32
 • მუსიკა
 • 18:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 18:02
 • გადაცემა "ევრომაქსი" 
 • 18:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 19:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 19:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 20:30
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 21:00
 • განცხადებები
 • 21:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 21:32
 • პოლიტიკური თოქ-შოუ  "საზოგადოებრივი პოზიცია"
 • 22:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 22:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 22:32
 • მუსიკა
 • 23:00
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 23:30
 • "მაცნეს" დაიჯესტი
 • 00:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (გამეორება)
 •  00:30
 • მუსიკა 
 • 08:00
 • მუსიკა 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 09:00
 • საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (გამეორება)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 09:30
 • მუსიკა
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 11:00
 • პოლიტიკური თოქ-შოუ  "საზოგადოებრივი პოზიცია"  (გამეორება)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 12:00
 • გადაცემა "ევრომაქსი" (გამეორება)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 12:30
 • მუსიკა 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 18:00
 • გადაცემა "აგროსიახლეები" 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 18:40
 • მუსიკა 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 20:30
 •  "მაცნე" - კვირის მიმოხილვა
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 21:00
 • განცხადებები
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 21:30
 • გადაცემა "უნივერსია" 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  22:00
 • მუსიკა 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 00:00
 •  "მაცნე" - კვირის მიმოხილვა  (გამეორება)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  00:30
 • მუსიკა 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 08:00
 • მუსიკა
 • 09:00
 •  "მაცნე" - კვირის მიმოხილვა  (გამეორება)
 • 10:00
 • გადაცემა "უნივერსია"  (გამეორება)
 • 11:00
 • მუსიკა
 • 12:00
 • გადაცემა "აგროსიახლეები" (გამეორება)
 • 13:00
 • მუსიკა
 • 20:30
 • საბავშვო გადაცემა "ანდრიუს ნიუსი"
 • 21:00
 • განცხადებები
 •   21:30
 • "სტუდია რე"-ს ტელედისკუსია
 •  22:30
 • მუსიკა 
 •  
 •