ოთხშაბათი 22, თებერვალი 2017

პროგრამა

 • 08:00   მუსიკალური პროგრამა   
 • 09:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 10:00   მუსიკალური პროგრამა   
 • 12:00   გადაცემა "ბარ-10"
 • 14:00  საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 15:00   გადაცემა "ბარ-10"
 • 17:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 17:30  მუსიკალური პროგრამა
 • 20:30    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 21:00    განცხადებები
 • 22:30    გადაცემა "ბარ-10"
 • 00:00    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 00:40    მუსიკალური პროგრამა
 • 02:00    შესვენება
 • 08:00   მუსიკალური პროგრამა   
 • 09:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 10:00   მუსიკალური პროგრამა   
 • 12:00   გადაცემა "ბარ-10"
 • 14:00  საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 15:00   გადაცემა "ბარ-10"
 • 17:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 17:30  მუსიკალური პროგრამა
 • 20:30    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 21:00    განცხადებები
 • 21:30    გადაცემა "ბარ-10"
 • 00:00    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 00:40    მუსიკალური პროგრამა
 • 02:00    შესვენება
 • 08:00   მუსიკალური პროგრამა   
 • 09:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 10:00   მუსიკალური პროგრამა   
 • 12:00   გადაცემა "ბარ-10"
 • 14:00  საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 15:00   გადაცემა "ბარ-10"
 • 17:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 18:00    მუსიკალური პროგრამა
 • 20:30    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 21:00    განცხადებები
 • 22:00    გადაცემა "ბარ-10"
 • 00:00    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 00:40    მუსიკალური პროგრამა
 • 02:00    შესვენება
 • 08:00   მუსიკალური პროგრამა   
 • 09:00   გადაცემა "ბარ-10"
 • 10:00  გადაცემა "ბარ-10"
 • 11:00   გადაცემა "ბარ-10"
 • 14:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 15:00   გადაცემა "ბარ-10"
 • 17:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 17:30   მუსიკალური პროგრამა
 • 20:30    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 21:00    განცხადებები
 • 21:30    გადაცემა "ბარ-10"
 • 00:00    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 00:40    მუსიკალური პროგრამა
 • 02:00    შესვენება
 • 08:00   მუსიკალური პროგრამა   
 • 09:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 10:00   მუსიკალური პროგრამა   
 • 12:00   გადაცემა "ბარ-10"
 • 14:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 15:00   გადაცემა "ბარ-10"
 • 17:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 17:30   მუსიკალური პროგრამა
 • 20:30    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 21:00    განცხადებები
 • 22:00    გადაცემა "ბარ-10"
 • 00:00    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 00:40    მუსიკალური პროგრამა
 • 02:00    შესვენება
 • 08:00   მუსიკალური პროგრამა   
 • 09:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 10:00   თოქ-შოუ "დიალოგი"  (განმეორება)
 • 11:00   გადაცემა "ბარ-10"
 • 14:00   მუსიკალური პროგრამა
 • 17:30   მუსიკალური პროგრამა
 • 20:00   იუმორისტული გადაცემა "ხებერ NEWS"
 • 20:30   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 21:00    განცხადებები
 • 21:30    გადაცემა "ბარ-10"
 • 00:00    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 00:40    მუსიკალური პროგრამა
 • 02:00    შესვენება
 • 08:00   მუსიკალური პროგრამა   
 • 09:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 09:30   იუმორისტული გადაცემა "ხებერ news"
 • 10:00   "სტუდია რე"-ს ტელედისკუსია
 • 11:00   გადაცემა "ბარ-10"
 • 14:00   მუსიკალური პროგრამა
 • 17:30   მუსიკალური პროგრამა
 • 20:30   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 21:00    განცხადებები
 • 21:30    გადაცემა "ბარ-10"
 • 00:00    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 00:40    მუსიკალური პროგრამა
 • 02:00    შესვენება