ოთხშაბათი 13, დეკემბერი 2017

პროგრამა

 • 08:00   მუსიკალური პროგრამა   
 • 09:00   "სტუდია რეს" ტელედისკუსია
 • 10:00   გადაცემა "ბარ-10
 • 14:00  საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 14:30  გადაცემა "ბარ-10
 • 17:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 17:30   მხ.ფილმი (განმეორება)
 • 20:30    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 21:00    განცხადებები
 • 21:30   მხ.ფილმი 
 • 23:30    გადაცემა "ბარ-10"
 • 1:30     საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 08:00   მუსიკალური პროგრამა   
 • 09:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 10:00   გადაცემა "ბარ-10"   
 • 14:00  საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 14:30   გადაცემა "ბარ-10"
 • 17:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 17:30  მხ.ფილმი (განმეორება)
 • 20:30    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 21:00    განცხადებები
 • 21:30    პოლიტიკური თოქ-შოუ "საზოგადოებრივი პოზიცია"
 • 22:30    მხ.ფილმი 
 • 01:30    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 08:00   მუსიკალური პროგრამა   
 • 09:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 10:00   პოლიტიკური თოქ-შოუ "საზოგადოებრივი პოზიცია"  (განმეორება)
 • 11:00   გადაცემა "ბარ-10
 • 14:00  საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 14:30  გადაცემა "ბარ-10
 • 17:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 17:30   მუსიკალური პროგრამა
 • 20:30    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 21:00    განცხადებები
 • 21:30   მხ.ფილმი 
 • 23:30    გადაცემა "ბარ-10"
 • 1:30     საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 08:00   მუსიკალური პროგრამა   
 • 09:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 10:00   გადაცემა "ბარ-10
 • 14:00  საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 14:30  გადაცემა "ბარ-10
 • 17:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 17:30   მხ.ფილმი (განმეორება)
 • 20:30    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 21:00    განცხადებები
 • 21:30   მხ.ფილმი 
 • 23:30    გადაცემა "ბარ-10"
 • 1:30     საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 08:00   მუსიკალური პროგრამა   
 • 09:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 10:00   გადაცემა "ბარ-10
 • 14:00  საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 14:30  გადაცემა "ბარ-10
 • 17:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 17:30   მხ.ფილმი (განმეორება)
 • 20:00   გადაცემა "ციფრული დაიჯესტი"
 • 20:30    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 21:00    განცხადებები
 • 21:30   პოლიტიკური თოქ-შოუ "საზოგადოებრივი პოზიცია"
 • 23:30    გადაცემა "ბარ-10"
 • 1:30     საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 08:00   მუსიკალური პროგრამა   
 • 09:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 10:00   პოლიტიკური თოქ-შოუ "საზოგადოებრივი პოზიცია"  (განმეორება)
 • 18:00   მხ.ფილმი (განმეორება)
 • 20:30   გადაცემა "აგროსიახლეები"
 • 21:00    განცხადებები
 • 21:30   მხ.ფილმი 
 • 23:30    გადაცემა "ბარ-10"
 •  
 • 08:00   მუსიკალური პროგრამა   
 • 09:00   გადაცემა "აგროსიახლეები"
 • 10:30   იუმორისტული გადაცემა "ხებერ news"(განმეორება)
 • 10:30   გადაცემა "ბარ-10"
 • 14:00   მხ.ფილმი (განმეორება)
 • 16:00  გადაცემა "ბარ-10"
 • 20:00   "სტუდია რეს" ტელედისკუსია
 • 21:00   განცხადებები
 • 21:30    მხ.ფილმი
 • 23:30 გადაცემა "ბარ-10"