კვირა 22, ივლისი 2018

პროგრამა

 • 08:00   მუსიკალური პროგრამა   
 • 10:00   გადაცემა "ბარ-10
 • 14:00  საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 14:30  მუსიკალური პროგრამა
 • 17:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 17:30   მხ.ფილმი (განმეორება)
 • 20:00    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნეს"  ანონსი 
 • 20:30    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 21:00    განცხადებები
 • 21:30   მხ.ფილმი 
 • 21:30    გადაცემა "ბარ-10"
 • 0:30     მხ.ფილმი
 • 1:30     საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 08:00   მუსიკალური პროგრამა   
 • 09:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 10:00   გადაცემა "ბარ-10"   
 • 14:00  საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 14:30   გადაცემა "ბარ-10"
 • 17:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 17:30  მხ.ფილმი (განმეორება)
 • 20:00    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნეს"  ანონსი 
 • 20:30    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 21:00    განცხადებები
 • 21:30    პოლიტიკური თოქ-შოუ "საზოგადოებრივი პოზიცია"
 • 22:50    მხ.ფილმი 
 • 02:30    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 08:00   მუსიკალური პროგრამა   
 • 09:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 10:00   პოლიტიკური თოქ-შოუ "საზოგადოებრივი პოზიცია"  (განმეორება)
 • 11:00   გადაცემა "ბარ-10
 • 14:00  საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 14:30  გადაცემა "ბარ-10
 • 17:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 17:30  გადაცემა "განსხვავებული აზრი"
 • 18:40   მხ.ფილმი
 • 20:00    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნეს"  ანონსი 
 • 20:30    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 21:00    განცხადებები
 • 21:30   გადაცემა "ბარ-10"
 • 0:30    მხ.ფილმი
 • 2:30     საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 08:00   მუსიკალური პროგრამა   
 • 09:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 10:00   გადაცემა "განსხვავებული აზრი"
 • 11:00    გადაცემა "ბარ-10
 • 14:00  საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 14:30  მუსიკალური პროგრამა
 • 17:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 17:30   მხ.ფილმი (განმეორება)
 • 20:00    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნეს"  ანონსი 
 • 20:30    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 21:00    განცხადებები
 • 21:30  გადაცემა "ჩემი ექიმი"
 • 0:30    მხ.ფილმი
 • 2:00     საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 08:00   მუსიკალური პროგრამა   
 • 09:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 10:00   გადაცემა "ბარ-10
 • 14:00  საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 14:30  მუსიკალური პროგრამა
 • 17:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 17:30   მხ.ფილმი (განმეორება)
 • 20:00    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნეს"  ანონსი 
 • 20:30    საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე"
 • 21:00    განცხადებები
 • 21:30   პოლიტიკური თოქ-შოუ "საზოგადოებრივი პოზიცია"
 • 22:50    მხ.ფილმი
 • 2:30     საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 08:00   მუსიკალური პროგრამა   
 • 09:00   საინფორმაციო პროგრამა "მაცნე" (განმეორება)
 • 10:00   პოლიტიკური თოქ-შოუ "საზოგადოებრივი პოზიცია"  (განმეორება)
 • 11:00   გადაცემა "ციფრული დაიჯესტი" (განმეორება)
 • 11:30   გადაცემა "უნივერსია'
 • 12:00   გადაცემა "ბარ-10"
 • 19:20   გადაცემა "თემა"
 • 20:30   გადაცემა "შაბათის მაცნე"
 • 22:00   საბავშვო გადაცემა "მხიარული ისტორიები"
 • 21:00   განცხადებები
 • 21:30   სერიალი "კარგები და კეთილები"
 • 0:30     მხ.ფილმი  
 • 08:00   მუსიკალური პროგრამა   
 • 09:00   გადაცემა "შაბათის მაცნე" (განმეორება)
 • 10:30   გადაცემა "თემა" (განმეორება)
 • 11:00   საბავშვო გადაცემა "მხიარული ისტორიები"
 • 12:00   საბავშვო გადაცემა  "პატარა ამბები'
 • 12:30   გადაცემა "ბარ-10"
 • 17:00   მხ.ფილმი (განმეორება)
 • 19:00   საბავშვო გადაცემა  "პატარა ამბები' (განმეორება)
 • 20:00   "სტუდია რეს" ტელედისკუსია
 • 21:00   განცხადებები
 • 21:30   სერიალი "კარგები და კეთილები"
 • 0:30   მხ.ფილმი