ახალი ამბები
საზოგადოება
„ნატო-საქართველოს თანამშრომლობა მიღწევები და გამოწვევები“

საქართველოს როლი ნატოს-ს სამშვიდობო და გლობალური უსაფრთხოების მშენებლობაში

განათლება
ხარისხი და პროფესიული მიდგომები პროფესიულ განათლებაში

ტრეინინგები პროფესიული განათლების დარგის სპეციალისტებისთვის გაიმართა.