ახალი ამბები
საზოგადოება
ადგილობრივი თვითმმართველობების სარეზერვო ფონდების ხარჯვა 2018 წელს

როგორ ხარჯავენ ადგილობრივი თვითმმართველობები სარეზერვო ფონდების თანხებს