ახალი ამბები
საზოგადოება
ყავის მავნებლობა მითია

დიდი ხანია დაობენ იმაზე, მავნებელია თუ არა ყავის მომეტებული სმა ორგანიზმისთვის.