ახალი ამბები
საზოგადოება
ადგილობრივი თვითმმართველობების სარეზერვო ფონდების ხარჯვა 2018 წელს

როგორ ხარჯავენ ადგილობრივი თვითმმართველობები სარეზერვო ფონდების თანხებს

საზოგადოება
აჭარის მუნიციპალიტეტებში მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების გამოყენების პრაქტიკა გაუნჯობესდა

ბოლო 2 წლის განმავლობაში აჭარის მუნიციპალიტეტებში მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების გამოყენების პრაქტიკა...

პოლიტიკა
მაღალი თანამდებობის პირთა ბიზნესინტერესები, არასრულად შევსებული დეკლარაციები და შეუთავსებელი საქმიანობა

ადგილობრივი თვითმმართველობების თანამდებობის პირთა მიერ ქონებრივი დეკლარაციების ჯეროვნად შევსება კვლავ...